IPv6 Fórumról

 

Rövid összefoglaló

Küldetés

A Magyar IPv6 Fórum (továbbiakban: Fórum) küldetése az IPv6 protokoll és a benne rejlő technikai, alkalmazási lehetőségek feltárása, megismertetése, az IPv6-ra való áttérés tudatosítása és bevezetésének elősegítése Magyarországon.

Státusz

A Fórum természetes személyek, intézmények, vállalkozások és egyéb szervezetek független, szakmai szerveződése. A Fórum jogi személyiséggel nem rendelkezik. Tevékenységét tagjainak önkéntes alapon nyugvó részvételén, a tagok együttműködésén keresztül fejti ki.

Célok

A Magyar IPv6 Fórum céljai:

  1. a felhasználók tájékoztatása az IPv6 protokollról, felkészítése az IPv4-IPv6 áttérésre
  2. az IPv6 bevezetésére és használatára vonatkozó hazai és külföldi tapasztalatok közvetítése
  3. IPv6 tudásbázis felállítása
  4. felhasználók oktatása, továbbképzése, tanfolyamok szervezése
  5. szakmai tanácsadás, szakértői feladatok ellátása
  6. az IPv6 protokoll alkalmazási és szolgáltatási lehetőségeinek kutatása
  7. szakmai rendezvények szervezése
  8. hazai és nemzetközi szervezetekkel való hazai együttműködés elősegítése az IPv6 protokoll bevezetésével és használatával összefüggésben.

Teljes Alapszabály

Alapszabály