Miért IPv6?

Miért IPv6?

 

 

Az Internet világhálózat szédítő sebességgel folytatja világhódító útját. Az Internetre kapcsolt eszközök (számítógépek, kommunikációs eszközök, mobil telefonok) száma napjainkban már meghaladta a Föld lakosainak számát, becslések szerint azonban ez az érték elérheti akár az 50 milliárdot is 2020-ra.

 

Honnan származik ez az óriási növekedés?

 

Az Internethez csatlakozó számítógépek száma továbbra is emelkedni fog, de a nagy növekedés attól várható, hogy a jövőben a hétköznapi eszközök, a környezetünkben lévő tárgyak egy része is hálózatba lesz kapcsolva, és kommunikálni fognak egymással, valamint a felhasználókkal (pl. autók, háztartási eszközök, hűtőgép, szeméttároló, mérőórák, stb.). A jövő intelligens városainak működése olyan szenzorokon alapul majd, amelyek összeköttetésben lesznek egymással és az Internettel.

 

Intelligens város sematikus ábra

 

Képes lesz-e a mai értelemben vett Internet hálózat ilyen hatalmas igény kielégítésére?

 

Az Internet működését biztosító technológia közel 40 éves. Ennek a technológiának egyik fontos eleme az IPv4 protokoll, amely a hálózatba kötött eszközök címzését, elérhetőségét adja. Azonban ez a protokoll csupán kb. 4.3 milliárd eszköz egyedi azonosítását, közvetlen hálózati csatlakoztatását tudja garantálni. Különböző technikai megoldásokkal elérhető, hogy ennél jóval több számítógép tudjon kommunikálni az Interneten. Ennek ellenére, az IPv4 címek korlátos száma akadályozza a hálózat és szolgáltatások bővítését. Az IPv4 címek lassan elfogynak egyes, régiókban már kiosztották az utolsó szabad címtartományokat. Annak érdekében, hogy túllépjünk az IPv4 korlátain, a szakemberek kifejlesztették és              1998-ban elfogadták az IPv6 protokollt, amely gyakorlatilag korlátlan számú eszköz (3.4×1038) Internetre kapcsolását teszi lehetővé. IPv6 protokollal 6.5x1023 db eszközt köthetünk az IP hálózatba a Föld minden négyzetméterén.

 

Intelligens házak és otthonok

Az IPv6 jelentősen megnövelt címmezőjének egyik legfontosabb következménye, hogy a jövőben bármely eszköz vagy tárgy is kaphat IP címet és így csatlakozni tud az Internethez. A megszokott számítástechnikai eszközökön túl IP címet adhatunk a mosógépeknek, a televízióknak, a kazánoknak, a ruháknak, a gáz- és villanyóráknak, érzékelőknek, szinte minden elektromos eszköznek, beleértve a villanyégőket, a közlekedési eszközöknek, és természetesen a mobil telefonoknak is.

 

Az IPv6 használatával lehetővé válik számunkra, hogy ellenőrizzük és vezéreljük ezen eszközök működését, ilyen módon biztonságos és energiatakarékos házakat, intelligens otthonokat hozzunk létre. A házak, az otthonok, a környezetünk távoli megfigyelés alkalmat ad arra is, hogy rendkívüli helyzetekben (pl. lakástűz, csőtörés) gyorsan beavatkozzunk.    

 

Milyen más előnyöket nyújthat az IPv6 az Internet felhasználóknak?

 

Az Internet rohamos elterjedésével kritikus kérdéssé vált az elektronikus kommunikáció biztonsága. Gyakran hallunk róla - esetleg személyesen is megtapasztaltuk -, hogy hálózati szolgáltatások során adatokat loptak el.                             A világhálózaton a kéretlen levelek (spam) száma meghaladja a hiteles elektronikus levelek számát, de számos más visszaéléssel is találkozhatunk az Interneten.                 Az IPv6 a hálózati biztonság szempontjából szintén jelentős előrelépést hoz, mivel a protokoll magába foglal olyan védelmi megoldásokat, amiket az IPv4 csak kiegészítő komponensekkel tudott biztosítani.

 

Mit kell tennie az egyszerű felhasználónak ahhoz, hogy áttérjen az IPv6 technológiára és igénybe vegye annak szolgáltatásait?

 

Ahhoz, hogy egy otthoni felhasználó kihasználja az IPv6 nyújtotta előnyöket először is meg kell győződnie arról, hogy az Internet szolgáltatója nyújt-e IPv6 szolgáltatásokat az ügyfeleinek. A nagyobb hálózati és távközlési szolgáltatók már bevezették az IPv6-ot a hálózataikban, de még valószínűleg hosszú ideig fenntartják IPv4 alapú szolgáltatásaikat is. Az IPv4 címek rohamos fogyása miatt várható, hogy néhány éven belül minden szolgáltatónál elérhetővé válik az IPv6 alapú Internet hozzáférés.

 

A mai modern eszközök (számítógépek, kommunikációs eszközök, szoftverek) szinte kivétel nélkül alkalmasak az IPv6 technológia használatára. Célszerű azonban, ha szakemberrel megvizsgáltatjuk az otthoni eszközeinket, és ha szükséges elvégeztetjük az általában nem túl bonyolult beállításokat az IPv6-ra történő áttérés érdekében.

 

Mit tud az IPv6 nyújtani az üzleti felhasználóknak, a vállalkozásoknak?

 

Az IPv4 címek elfogyása miatt a cégek egy idő után már nem tudják bővíteni szolgáltatásaikat, az IPv6-ra áttérő ügyfelek nem biztos, hogy el tudják érni a szolgáltatásaikat. Tehát az IPv6 hiánya hátrányos helyzetbe hozhatja a vállalkozásokat a piacon a versenytársaikkal szemben. Csak az IPv6 biztosíthatja a vállalkozások belső fejlődését és a jövőbeni szolgáltatásainak bővülését. Az IPv6 használatával a cégek egyszerűsíthetik belső IT rendszereik menedzselését, mivel minden eszközük saját IP címet kaphat, és nincs szükség bonyolult címzési technikák bevezetésére. Így leegyszerűsödik a belső IT infrastruktúra menedzselése és új konfigurációk kialakítása. Az IPv6 bevezetése megkönnyítheti a későbbi hálózati szolgáltató váltást is. Az IPv6 nemcsak az egyéni felhasználóknak nyújt nagyobb biztonságot az Interneten. Az új IP protokoll beépített biztonsági elemei a vállalati szféra számára is gondoskodnak a megnövekedett adatbiztonságról, az üzleti folyamatok zavartalanságáról.